Zamówienia publiczne

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2021 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone są w systemie elektronicznym.

 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, zwany dalej Systemem.
 2. System jest dostępny pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl.
 3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.
  W celu prowadzenia komunikacji w postępowaniu wymagane jest posiadanie profilu Wykonawcy. Profil Wykonawcy tworzony jest w Systemie tylko raz, w kolejnych postępowaniach wykorzystuje się już założony profil.
 4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.
 5. Użytkownikom Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług).
 6. Informacje na temat kodowania i czasu przekazania danych z oferty:
  • Plik oferty załączony przez Wykonawcę w Systemie i zapisany, nie jest widoczny dla Zamawiającego, ponieważ widnieje w Systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
  • Oznaczenie czasu prawidłowego przekazania pliku oferty do Systemu stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się na potwierdzeniu złożenia oferty do Systemu.

Poniżej publikowane są aktualne przetargi Sądu Okręgowego w Koszalinie podlegające Ustawie o Zamówieniach Publicznych oraz inne ogłoszenia niepodlegające ustawie.

Artykuły

Rejestr zmian dla: Zamówienia publiczne

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Koszalinie
Opublikował:
Robert Augustowski
Dokument z dnia:
2021-10-27 13:54:00
Publikacja w dniu:
2021-10-28 08:42:04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Samodzielna Sekcja ds. Zamówień Publicznych
Opublikował:
Robert Augustowski
Dokument z dnia:
2021-10-21 14:26:37
Publikacja w dniu:
2021-10-22 12:40:12
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jakub Sternlicht
Dokument z dnia:
2021-10-22 11:29:08
Publikacja w dniu:
2021-10-22 11:29:08
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jakub Sternlicht
Dokument z dnia:
2021-10-22 11:29:05
Publikacja w dniu:
2021-10-22 11:29:05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jakub Sternlicht
Dokument z dnia:
2021-10-22 11:27:57
Publikacja w dniu:
2021-10-22 11:27:57
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jakub Sternlicht
Dokument z dnia:
2021-10-22 11:25:09
Publikacja w dniu:
2021-10-22 11:25:09
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Samodzielna Sekcja ds. Zamówień Publicznych
Opublikował:
Robert Augustowski
Dokument z dnia:
2021-07-29 14:38:29
Publikacja w dniu:
2021-07-29 14:38:29
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Robert Augustowski
Opublikował:
Robert Augustowski
Dokument z dnia:
2021-05-28 14:05:57
Publikacja w dniu:
2021-05-28
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Robert Augustowski
Opublikował:
Robert Augustowski
Dokument z dnia:
2021-05-28 14:05:12
Publikacja w dniu:
2021-05-28
Zmiany:
Podejrzyj