I Wydział Cywilny

Przewodniczący Wydziału

Jacek Grześkowiak - Sędzia Sądu Okręgowego

Zastępca Przewodniczącego Wydziału

Adam Bubacz - Sędzia Sądu Okręgowego

Kierownik Sekretariatu

Edyta Kuśmierczyk

Dane kontaktowe

Sekretariat mieści się w budynku Sądu Okręgowego w pokoju nr 221 (drugie piętro).

tel.: 94 34 28 727

fax: 94 34 28 892

W sprawach o rozwód i seprację, o ubezwłasnowolnienie i uznanie orzeczenia sądu zagranicznego lub stwierdzenie wykonalności takiego orzeczenia w sprawach rodzinnych prosimy kontaktować się bezpośrednio z Sekcją Spraw Rodzinnych – tel.: 94 34 28 737

Miejsce i godziny przyjmowania interesantów

W Biurze Obsługi Interesanta w godzinach urzędowania biura.

Zakres działalności

Rozpoznaje w I instancji sprawy z zakresu prawa cywilnego.

W ramach wydziału funkcjonuje również Sekcja Spraw Rodzinnych.

Prowadzone repertoria

  • C - dla spraw wszczętych przed tym sądem na skutek pozwu o wartości sporu przekraczającej 75.000,- zł;
  • Ns - dla spraw cywilnych, rozpoznawanych w trybie postępowania nieprocesowego;
  • Nc - dla spraw wszczętych przed tym sądem w postępowaniu nakazowym i upominawczym o wartości sporu przekraczającej 75.000,- zł;
  • Co - dla innych spraw cywilnych rozpoznawanych według przepisów o procesie, a w szczególności dla spraw: o wyznaczenie sądu, wyłączenie sędziego, odtworzenie akt, uznanie orzeczenia sądu zagranicznego lub stwierdzenie wykonalności takiego orzeczenia za wyjątkiem spraw rodzinnych, o nadanie klauzuli wykonalności z wyłączeniem spraw o symbolach 104b i 104E, o nadanie klauzuli wykonalności europejskim tytułom egzekucyjnym, o zwolnienie od kosztów sądowych;
  • Ns Rej. - dla spraw rejestrowych z zakresu dzienników i czasopism.

Rejestr zmian dla: I Wydział Cywilny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Salamon
Dokument z dnia:
2021-11-02 09:50:22
Publikacja w dniu:
2021-11-02 09:50:22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Salamon
Dokument z dnia:
2021-11-02 09:49:23
Publikacja w dniu:
2021-11-02 09:49:23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Salamon
Dokument z dnia:
2021-11-02 09:43:25
Publikacja w dniu:
2021-11-02 09:43:25
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kierownik I Wydziału Cywilnego
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2018-05-10
Publikacja w dniu:
2018-05-10
Opis zmiany:
Zmiana Zastępcy Przewodniczącego Wydziału.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kierownik I Wydziału Cywilnego
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2018-03-05
Publikacja w dniu:
2018-03-06
Opis zmiany:
Zmiana na stanowisku Kierownika wydziału
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2018-02-23
Publikacja w dniu:
2018-02-23
Opis zmiany:
Zmiana Przewodniczącego wydziału.