VIII Wydział Wizytacyjny

Przewodniczący Wydziału

Justyna Celińska - Sędzia Sądu Okręgowego

Kierownik Sekretariatu

Katarzyna Kokoszka

Dane kontaktowe

Sekretariat mieści się w budynku Sądu Okręgowego w pokoju nr 127 (pierwsze piętro).

tel.: 94 34 28 741

fax: 94 34 28 815

Miejsce i godziny przyjmowania interesantów

W Biurze Obsługi Interesanta w godzinach urzędowania biura.

Zakres działalności

 1. Wewnętrzny nadzór nad działalnością administracyjną sądu okręgowego oraz sądów rejonowych, działających w okręgu oraz komorników okręgu koszalińskiego poprzez organizowanie wizytacji obejmujących pełną działalność administracyjną sądu lub wydziału sądu; lustracji obejmujących wybrane zagadnienia z działalności administracyjnej sądu lub wydziału sądu i kontroli organizacji pracy sekretariatów i biurowości sądowej oraz badanie sprawności postępowania w poszczególnych sprawach.
 2. Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków dotyczących sądów i komorników okręgu koszalińskiego.
 3. Prowadzenie wykazu "OZ" według ustalonego wzoru.
 4. Szkolenia sędziów, asesorów, referendarzy sądowych, asystentów sędziego, kuratorów zawodowych oraz urzędników sądowych.
 5. Przydzielanie wykładowców na szkolenia dla aplikantów aplikacji adwokackiej, radcowkiej, notarialnej oraz patronów praktyk dla aplikantów aplikacji ogólnej, referendarskiej, adwokackiej, radcowskiej, notarialnej.

Zespół ds. analiz i organizacji pracy

Gromadzenie danych z obszaru Sądu Okręgowego w Koszalinie, ich weryfikacja, przesyłanie do jednostek nadrzędnych oraz przedstawiania ich prezesowi sądu, a w szczególności:

 1. Przeprowadzanie szczegółowych kontroli nadsyłanych sprawozdań jednostkowych i sporządzanie zbiorczych zestawień statystycznych SR i SO w aplikacji SAP.
 2. Sporządzanie informacji rocznej o działalności Sądu Okręgowego.
 3. Przygotowanie miesięcznych informacji statystycznych z ruchu spraw w SO i SR.
 4. Sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości kwartalnej, półrocznej i rocznej z sądu okręgowego i sądów rejonowych.
 5. Przygotowanie danych do budżetu zadaniowego.
 6. Przygotowanie mierników do planu działalności Sądu Okręgowego w zakresie obciążenia sędziów na kolejny rok kalendarzowy.
 7. Przygotowanie danych na potrzeby sędziów wizytatorów.

INSPEKTORZY DS. BIUROWOŚCI

Urszula Dańczak

Anna Gradowska

Teresa Laskowska

tel.: 94 34 28 840

fax: 94 34 28 731

Zakres działalności

Przeprowadzanie kontroli działalności sekretariatów sądów rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Koszalinie.

Rejestr zmian dla: VIII Wydział Wizytacyjny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kierownik VIII Wydziału Wizytacyjnego
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2021-04-14 10:12:12
Publikacja w dniu:
2021-04-14
Zmiany:
Podejrzyj