VII Wydział Cywilny Odwoławczy

Przewodniczący Wydziału

Urszula Fijałkowska - Sędzia Sądu Okręgowego

p.o. Kierownika Sekretariatu

Dorota Musyt

Dane kontaktowe

Sekretariat mieści się w budynku Sądu Okręgowego w pokoju nr 126 (pierwsze piętro).

tel.: 94 34 28 759
tel.: 94 34 28 783

fax: 94 34 28 783

Miejsce i godziny przyjmowania interesantów

W Biurze Obsługi Interesanta w godzinach urzędowania biura.

Zakres działalności

Rozpoznaje w II instancji sprawy przedstawione z apelacjami i zażaleniami od orzeczeń sądów rejonowych w sprawach cywilnych, rodzinnych i wieczystoksięgowych.

Prowadzone repertoria

  • Ca - dla spraw przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów rejonowych;
  • Cz - dla spraw przedstawionych z zażaleniami od postanowień i zarządzeń wydanych w postępowaniu przed sądami rejonowymi;
  • WSC - wykaz skarg kasacyjnych i skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;
  • S - wykaz skarg na naruszenie prawa do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

Rejestr zmian dla: VII Wydział Cywilny Odwoławczy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kierownik VII Wydziału Cywilnego Odwoławczego
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2019-02-01
Publikacja w dniu:
2019-02-01
Opis zmiany:
Zmiana na stanowisku Przewodniczącego Wydziału.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kierownik VII Wydziału Cywilnego Odwoławczego
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2018-06-18
Publikacja w dniu:
2018-06-18
Opis zmiany:
Zaktualizowano numer faksu.