V Wydział Karny Odwoławczy

Przewodniczący Wydziału

Przemysław Żmuda - Sędzia Sądu Okręgowego

Zastępca Przewodniczącego Wydziału

Grzegorz Polewiak - Sędzia Sądu Okręgowego

Kierownik Sekretariatu

Barbara Mytko

Dane kontaktowe

Sekretariat mieści się w budynku Sądu Okręgowego w pokoju nr 211 (drugie piętro).

tel.: 94 34 28 732

fax: 94 34 28 895

Miejsce i godziny przyjmowania interesantów

W Biurze Obsługi Interesanta w godzinach urzędowania biura.

Zakres działalności

Rozpoznaje w II instancji sprawy przedstawione z apelacjami i zażaleniami od orzeczeń sądów rejonowych.

Prowadzone repertoria i wykazy

 • Ka - dla spraw, w których wniesiono apelacje w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia od wyroków sądów rejonowych oraz spraw, w których wyrok został uchylony w wyniku nadzwyczajnego środka zaskarżenia i sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania sądowi odwoławczemu;
 • Kz - dla spraw, w których wniesiono zażalenia w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia na postanowienia sądów rejonowych lub na zarządzenia prezesów tych sądów, z wyłączeniem zażaleń na postanowienia sądów wydane w postępowaniu wykonawczym;
 • Kzw - dla spraw, w których wniesiono zażalenia na postanowienia sądów rejonowych wydane w postępowaniu wykonawczym;
 • WKK - wykaz kasacji karnych;
 • S - wykaz skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki;
 • Ko - pisma i czynności podejmowane przez sąd z urzędu, pisma i wnioski w sprawach karnych i o wykroczenia oraz w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, niepodlegające wpisowi do innych urządzeń ewidencyjnych, takie jak:
  • wznowienie postępowania,
  • prośby o ułaskawienie,
  • wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek przekazano z innego sądu lub wydziału,
  • przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi (z wyłączeniem art. 35 k.p.k.).

Rejestr zmian dla: V Wydział Karny Odwoławczy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kierownik V Wydziału Karnego Odwoławczego
Opublikował:
Robert Augustowski
Dokument z dnia:
2020-05-12 14:11:44
Publikacja w dniu:
2020-05-12
Zmiany:
Podejrzyj