Ukraina, Krym, Obwód Doniecki i Ługański - informacja o obrocie prawnym

Poniżej zamieszczamy biuletyn informacyjny koordynatora ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.