Stałe Dyżury Mediatorów

Zapraszamy na stałe, nieodpłatne dyżury mediatorów w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych i pracowniczych, w każdy poniedziałek w godzinach 9.00 do 14.00 (poczynając od 4.11.2019 r.), w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Koszalinie ul. Andersa 34, skrzydło A, parter.