Punkt pomocy dla osób pozbawionych wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osób im najbliższych

Uprzejmie informujemy, iż w związku z zawarciem dnia 22 stycznia 2020 r. przez Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej umowy z Ministrem Sprawiedliwości, w sprawie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, Caritas stała się do dnia 31 grudnia 2022 r. Wykonawcą świadczenia pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym.

Zadania punktu pomocy

W oparciu o zawartą umowę, Caritas będzie wykonywała następujące zadania:

 1. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielenia schronienia w ośrodku dla bezdomnych;
 2. Pokrywanie kosztów okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za media;
 3. Organizowanie i finansowanie poradnictwa prawnego;
 4. Promowanie zatrudnienia, doradztwo zawodowe i aktywizacja zawodowa;
 5. Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 6. Pokrywanie kosztów pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu w formie dyżurów osobistych;
 7. Organizowanie konsultacji psychologicznych;
 8. Pokrywanie kosztów badań specjalistycznych wymaganych przy kwalifikowaniu do udziału w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 9. Finansowanie bonów żywnościowych;
 10. Finansowanie zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
 11. Pokrywanie kosztów pomocy naukowej, dydaktycznej i materiałów biurowych;
 12. Pokrywanie kosztów niezbędnych przedmiotów wyposażenia domowego lub innych przedmiotów użytku osobistego ułatwiających funkcjonowanie w miejscu zamieszkania lub pobytu.

Powyższe zadania będą realizowane w oparciu o funkcjonowanie Ośrodka Readaptacji Społecznej.

Dane teleadresowe punktu pomocy

Ośrodek Readaptacji Społecznej (biura Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszalinie)

adres: ul. Franciszkańska 1, 75-247 Koszalin

telefon: 518 532 008

e-mail: Kliknij aby zobaczyć

Dyżury punktu pomocy

 • poniedziałek: 12.00 - 17.00
 • wtorek: 09.00 - 14.00
 • środa: 09.00 - 14.00
 • czwartek: 09.00 - 14.00

Rejestr zmian dla: Punkt pomocy dla osób pozbawionych wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osób im najbliższych