Przyjmowanie spraw

Sprawy zawisłe w Sądzie Okręgowym w Koszalinie  załatwiane są w trybie procedury cywilnej i karnej. Wpływająca korespondencja jest przyjmowana i rejestrowana w Biurze Podawczym z oznaczeniem daty wpływu, a następnie kierowana do właściwych wydziałów orzeczniczych.

Korespondencja adresowana do Prezesa jest przyjmowana w Biurze Podawczym i przekazywana do Oddziału Administracyjnego celem rejestracji i przekazania do odpowiedniej komórki organizacyjnej.

Rejestr zmian dla: Przyjmowanie spraw

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Robert Augustowski
Dokument z dnia:
2021-08-04 11:35:01
Publikacja w dniu:
2021-08-04 11:35:01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2017-04-18
Publikacja w dniu:
2017-04-18
Opis zmiany:
b/d