Postępowanie nr ZP-2151-4/2021

2021-10-26 14:33

Nazwa

Wykonanie sieci okablowanie strukturalnego w budynku Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim, ul. Jasna 3.

Termin składania ofert

10.11.2021, godz. 10:00.

Tryb

podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Odnośniki

Link do postępowania w serwisie e-zamowienia.ms.gov.pl.

Rejestr zmian dla: Postępowanie nr ZP-2151-4/2021