Postanowienie sygn. I 2C 958/19

Postanowienie Sądu Okręgowego w Koszalinie sygn. I 2C 958/19 z dnia 30 stycznia 2020 r. o ustanowieniu kuratora dla pozwanej Iryny Linka, której aktualne miejsce pobytu nie jest znane.

Rejestr zmian dla: Postanowienie sygn. I 2C 958/19