Postanowienie sygn. I 2C 785/19

Postanowienie Sądu Okręgowego w Koszalinie sygn. I 2C 785/19 z dnia 2 stycznia 2020 r. o ustanowieniu kuratora dla pozwanego Roberta Ryźlak, którego aktualne miejsce pobytu nie jest znane.

Rejestr zmian dla: Postanowienie sygn. I 2C 785/19