Postanowienie sygn. I 2C 646/18

Postanowienie Sądu Okręgowego w Koszalinie sygn. I 2C 646/18 z dnia 27 lutego 2019 r. o ustanowieniu kuratora dla Jana Nizińskiego, którego aktualne miejsce pobytu nie jest znane.

Rejestr zmian dla: Postanowienie sygn. I 2C 646/18