Postanowienie sygn. I 2C 567/18

Postanowienie Sądu Okręgowego w Koszalinie sygn. I 2C 567/18 z dnia 26 listopada 2018 r. o ustanowieniu kuratora dla Ewy Harasim-Dorsz, której aktualne miejsce pobytu nie jest znane.

Rejestr zmian dla: Postanowienie sygn. I 2C 567/18