Postanowienie sygn. I 2C 542/19

Postanowienie Sądu Okręgowego w Koszalinie sygn. I 2C 542/19 z dnia 4 czerwca 2019 r. o ustanowieniu kuratora dla pozwanego Andrzeja Pietrasik, którego aktualne miejsce pobytu nie jest znane.

Rejestr zmian dla: Postanowienie sygn. I 2C 542/19