Postanowienie sygn. I 2C 164/19

Postanowienie Sądu Okręgowego w Koszalinie sygn. I 2C 164/19 z dnia 5 czerwca 2019 r. o ustanowieniu kuratora dla pozwanego Jean Marie Kruk (poprzednio Tomasza Kruk), którego aktualne miejsce pobytu nie jest znane.

Rejestr zmian dla: Postanowienie sygn. I 2C 164/19