Postanowienie sygn. I 2C 1367/18

Postanowienie Sądu Okręgowego w Koszalinie sygn. I 2C 1367/18 z dnia 5 marca 2019 r. o ustanowieniu kuratora dla Jana Jaskota, którego aktualne miejsce pobytu nie jest znane.

Rejestr zmian dla: Postanowienie sygn. I 2C 1367/18