Postanowienie sygn. I 2C 1196/17

Postanowienie Sądu Okręgowego w Koszalinie sygn. I 2C 1196/17 z dnia 20 sierpnia 2018 r. o ustanowieniu kuratora w sprawie z powództwa Barbary Stańczyk przeciwko Ireneuszowi Stańczykowi.

Rejestr zmian dla: Postanowienie sygn. I 2C 1196/17