Postanowienie sygn. I 2C 1093/19

Postanowienie Sądu Okręgowego w Koszalinie sygn. I 2C 1093/19 z dnia 28 stycznia 2020 r. o ustanowieniu kuratora dla pozwanej Izabeli Chilla, której aktualne miejsce pobytu nie jest znane.

Rejestr zmian dla: Postanowienie sygn. I 2C 1093/19