Podstawa prawna

Status prawny

Państwowa Jednostka Budżetowa - Sąd Okręgowy w Koszalinie działa zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U.97.78.483) z dnia 16 lipca 1997 r. oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.01.78.1070 z późniejszymi zmianami), powstała na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16.10.2002 r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U.02.180.1508).

Organizacja jednostki

Podstawy prawne organizacji Sądu Okręgowego w Koszalinie:

  • ustawa z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.01.98.1070 z późniejszymi zmianami);
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowy oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U.02.180.1508);
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.07.38.249 z późniejszymi zmianami);
  • zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.U.03.05.22 Ministerstwa Sprawiedliwości).

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna