Podręcznik prawa europejskiego dotyczący praw dziecka

Uprzejmie informuję, iż Europejska Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) i Rada Europy we współpracy z sekretariatem Europejskiego Try­bunału Praw Człowieka, opracowały podręcznik prawa europejskiego dotyczący praw dziecka, który załączam do niniejszej wiadomości.