Petycja z dnia 24 września 2019 r.

2019-10-21

Petycja w sprawie udostępnienia sędziom Sądu Okręgowego w Koszalinie oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu sądów rejonowych, petycji z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany art. 89 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym.

W dniu 7 października 2019 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej została złożona petycja w sprawie udostępnienia sędziom Sądu Okręgowego w Koszalinie oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu sądów rejonowych petycji z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany art. 89 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym.

Autor petycji nie złożył oświadczenia o wyrażeniu zgody na ujawnienie danych osobowych.

Na podstawie zarządzenia z dnia 18 października 2019 r. Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie zarządził przekazanie petycji w celach informacyjnych sędziom Sądu Okręgowego w Koszalinie oraz sędziom sądów rejonowych za pośrednictwem prezesów sądów rejonowych okręgu koszalińskiego.

Rejestr zmian dla: Petycja z dnia 24 września 2019 r.