Petycja nr 1/2018

Petycja w sprawie udostępnienia materiałów informacyjnych sędziom Sądu Okręgowego w Koszalinie oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu sądów rejonowych.

W dniu 8 października 2018 r., za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zostały złożone dwie petycje w sprawie udostępnienia sędziom Sądu Okręgowego w Koszalinie oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu sądów rejonowych, materiałów informacyjnych, dotyczących problematyki ochrony konsumentów przed stosowaniem niedozwolonych klauzul umownych w umowach zawieranych przez instytucje finansowe z konsumentami w umowach kredytów mieszkaniowych powiązanych z walutami obcymi.

Autorzy petycji nie wyrazili zgody na ujawnienie ich danych osobowych.

Na podstawie zarządzenia z dnia 19 października 2017 r. Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie zarządził przekazanie ich w celach informacyjnych sędziom Sądu Okręgowego w Koszalinie oraz sędziom sądów rejonowych za pośrednictwem prezesów sądów rejonowych okręgu koszalińskiego.

Rejestr zmian dla: Petycja nr 1/2018