Petycja nr 1/2017

Petycja w sprawie udostępnienia materiałów informacyjnych sędziom Sądu Okręgowego w Koszalinie oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu sądów rejonowych.

W dniu 16 stycznia 2017 r., za pomocą środków komunikacji elektronicznej, została złożona Petycja w sprawie udostępnienia sędziom Sądu Okręgowego w Koszalinie oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu sądów rejonowych, materiałów informacyjnych, dotyczących problematyki ochrony konsumentów przed stosowaniem niedozwolonych klauzul umownych w umowach zawieranych przez instytucje finansowe z konsumentami, w szczególności w umowach kredytowych.

Na podstawie zarządzenie z dnia 24 stycznia 2017 r. Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie zarządził rozpoznanie petycji jako wielokrotnej i wyznaczył termin 14 dni oczekiwania na dalsze petycja w tym samym przedmiocie licząc od dnia ogłoszenia.

Autorzy petycji nie wyrazili zgody na ujawnienie ich danych osobowych.

Aktualnie trwa analiza treści petycji w kontekście oceny przydatności merytorycznej załączonych do petycji materiałów w pracy orzeczniczej sędziów.

Rejestr zmian dla: Petycja nr 1/2017