Prezes

Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie

Marek Ciszewski - Sędzia Sądu Okręgowego

Dane kontaktowe

Sekretariat mieści się w budynku Sądu Okręgowego w pokoju nr 201 (drugie piętro).

tel.: 94 34 28 750

fax: 94 34 28 897

Godziny przyjmowania interesantów

Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie przyjmuje interesantów we wtorki i czwartki w godzinach od 10:00 do 12:00 - po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

Kompetencje

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 z późniejszymi zmianami) Prezes Sądu Okręgowego:

  1. Kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do dyrektora sądu.
  2. Wykonuje czynności administracji sądowej w stosunku do sądów rejonowych na obszarze właściwości sądu okręgowego oraz sprawuje nadzór nad działalnością tych sądów.
  3. Ustala podział czynności w sądzie okręgowym i w sądach rejonowych działających w okręgu sądowym.
  4. Jest zwierzchnikiem służbowym sędziów danego sądu.
  5. Powierza sędziom pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, po zasięgnięciu wymaganych opinii.
  6. Pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz w odrębnych przepisach.

Rejestr zmian dla: Prezes

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
b.d.
Opublikował:
Piotr Salamon
Dokument z dnia:
2019-02-22
Publikacja w dniu:
2019-02-22
Opis zmiany:
b.d.