Prezes

Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie

SSO Justyna Celińska

Dane kontaktowe

Sekretariat mieści się w budynku Sądu Okręgowego w pokoju nr 201 (drugie piętro).

tel.: 94 34 28 750

fax: 94 34 28 897

Godziny przyjmowania interesantów

Skargi składane są wyłącznie drogą elektroniczną lub na piśmie, a gdy zachodzi konieczność wysłuchania skarżącego także telefonicznie. Przyjmowanie interesantów w sprawach administracyjnych jest zawieszone.

Kompetencje

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 z późniejszymi zmianami) Prezes Sądu Okręgowego:

  1. Kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do dyrektora sądu.
  2. Wykonuje czynności administracji sądowej w stosunku do sądów rejonowych na obszarze właściwości sądu okręgowego oraz sprawuje nadzór nad działalnością tych sądów.
  3. Ustala podział czynności w sądzie okręgowym i w sądach rejonowych działających w okręgu sądowym.
  4. Jest zwierzchnikiem służbowym sędziów danego sądu.
  5. Powierza sędziom pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, po zasięgnięciu wymaganych opinii.
  6. Pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz w odrębnych przepisach.

Rejestr zmian dla: Prezes

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2021-09-23 10:02:38
Publikacja w dniu:
2021-09-23 10:02:38
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2020-05-26 06:46:02
Publikacja w dniu:
2020-05-26
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Robert Augustowski
Dokument z dnia:
2020-05-12 14:10:57
Publikacja w dniu:
2020-05-12
Zmiany:
Podejrzyj