Odwołanie wokand - Zarządzenie wiceprezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie

Z uwagi na objęcie wszystkich pracowników sekretariatu oraz większości sędziów V Wydziału Karnego Odwoławczego kwarantanną zarządzam zdjęcie z wokandy następujących spraw:

- wyznaczonych na dzień 20.10.2020r.
V Ka 326/20; V Ka 361/20; V Ka 402/20;

- wyznaczonych na dzień 21.10.2020r.
V Ka 631/19;

- wyznaczonych na dzień 22.10.2020r.
V Ka 315/20; V Ka 378/20; V Ka 310/20; V Ka 327/20; V Ka 323/20; V Ka 337/20; V Ka 396/20;

Rejestr zmian dla: Odwołanie wokand - Zarządzenie wiceprezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie