Odwołanie wokand - Zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie

Z uwagi na objęcie większości pracowników i sędziów IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych kwarantanną zarządzam zdjęcie z wokandy następujących spraw wyznaczonych na dzień 23.10.2020r.:

- IV U 1009/19
- IV U 1634/19
- IV U 215/20
- IV U 651/20
- IV U 682/20
- IV U 635/20
- IV Uo 17/20

Zdjęcie z wokandy następujących spraw wyznaczonych na dzień 26.10.2020 r.:

- IV U 259/20

- IV U 57/20

- IV U 206/20

- IV U 450/18

- IV U 912/18

- IV U 535/20

 

Rejestr zmian dla: Odwołanie wokand - Zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie