Oddział Administracyjny

Kierownik Oddziału

Iwona Zielińska

Dane kontaktowe

Sekretariat mieści się w budynku Sądu Okręgowego w pokoju nr 201 (drugie piętro).

tel.: 94 34 28 751

fax: 94 34 28 897

Miejsce i godziny przyjmowania interesantów

W Biurze Obsługi Interesanta w godzinach urzędowania biura.

Zakres działalności

Do zakresu działania Oddziału Administracyjnego należą w szczególności:

 • Sprawy organizacyjne sądu okręgowego.
 • Prowadzenie sekretariatu prezesa.
 • Sprawy ławników, biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych, lekarzy sądowych, syndyków upadłości, mediatorów, kuratorów ustanawianych na podstawie ustawy o krs.
 • Koordynacja działania wszystkich agend administracyjnych sądu i zapewnienie prawidłowego obiegu korespondencji.
 • Prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych sądu.
 • Poświadczanie liczby stron w księgach biurowych.
 • Legalizacja dokumentów.
 • Prowadzenie spraw dotyczących obrotu prawnego z zagranicą, w tym wniosków o egzekucję alimentów z zagranicy.
 • Prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych.
 • Nadzór nad archiwum zakładowym.
 • Nadzór nad pracą Biura Obsługi Interesanta (Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego, Biuro Podawcze, czytelnia akt).

Podległe komórki organizacyjne

Biuro Obsługi Interesanta

Biuro Podawcze

Krajowy Rejestr Karny

Archiwum zakładowe

Archiwista

Adriana Jurek

Dane kontaktowe

Sekretariat mieści się w budynku Sądu Okręgowego w pokoju nr 6 (parter).

tel.: 94 34 28 798

Rejestr zmian dla: Oddział Administracyjny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Robert Augustowski
Dokument z dnia:
2020-09-11 09:59:57
Publikacja w dniu:
2020-09-11
Zmiany:
Podejrzyj