Oddział Kadr

Kierownik Oddziału

Grażyna Bieleń

Dane kontaktowe

Sekretariat mieści się w budynku Sądu Okręgowego w pokoju nr 204 (drugie piętro).

tel.: 94 34 28 848

fax: 94 34 28 756

Miejsce i godziny przyjmowania interesantów

W sekretariacie w godzinach urzędowania sądu.

Zakres działalności

W zakresie działania Oddziału Kadr znajdują się następujące zadania:

 1. Sprawy etatowe Sądu Okręgowego, Sądów Rejonowych, Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych.
 2. Sprawy kadrowe pracowników (sędziów, kuratorów, referendarzy, urzędników, innych pracowników) Sądu Okręgowego, pracowników Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego i dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Adaptacji Społecznej.
 3. Sprawozdania resortowe i statystyczne z ruchu zatrudnionych w Sądzie Okręgowym i okręgu Sądu Okręgowego w Koszalinie.
 4. Prowadzenie biurowości spraw należących do zakresu działania Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego.
 5. Prowadzenie spraw związanych z postępowaniem wyjaśniającym i dyscyplinarnym wobec urzędników państwowych i kuratorów zawodowych.
 6. Przygotowywanie dokumentacji do obwieszczeń etatów, delegowania sędziego.
 7. Przygotowywanie dokumentacji w zakresie nominacji sędziego, mianowania referendarzem, kuratorem.
 8. Przeprowadzanie konkursów na urzędnika sądowego i asystenta.
 9. Przygotowywanie opinii i projektów decyzji kadrowych oraz zarządzeń.
 10. Opracowywanie projektów aktów wewnętrznych.
 11. Obsługa Kolegium Sądu Okręgowego.
 12. Okresowe oceny kwalifikacyjne urzędników zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury (Dz.U. z 2007 r. Nr 247, poz. 1838).
 13. Prowadzenie spraw osobowych sędziów w stanie spoczynku oraz członków ich rodzin, pobierających uposażenia rodzinne, w tym prowadzenie dokumentacji osobowej.
 14. Prowadzenie profilaktyki zdrowotnej zatrudnionych.
 15. Organizacja praktyk studenckich, stażu urzędniczego oraz stażu kierowanego z Urzędu Pracy.
 16. Kontrola przestrzegania dyscypliny pracy.

Rejestr zmian dla: Oddział Kadr

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2017-02-21
Publikacja w dniu:
2017-02-21
Opis zmiany:
Zaktualizowano zakres działalności