Oddział Informatyczny

Kierownik Oddziału

mgr inż. Marcin Igel

Dane kontaktowe

Sekretariat mieści się w budynku Sądu Okręgowego w pokoju nr 141 (pierwsze piętro).

tel.: 94 34 28 890

fax: 94 34 23 755

Miejsce i godziny przyjmowania interesantów

W sekretariacie w godzinach urzędowania sądu.

Zakres działalności

Do zakresu działania Oddziału informatycznego należą w szczególności:

  • Administracja systemami informatycznymi oraz zapewnienie ciągłości pracy sprzętu komputerowego i oprogramowania Sądu Okręgowego w Koszalinie.
  • Tworzenie i wdrażanie rozwiązań informatycznych, testowanie, opiniowanie i wybór oprogramowania otrzymywanego z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz innych podmiotów i osób fizycznych pod względem przydatności w pracy resortu oraz kontakt z autorami eksploatowanych programów.
  • Określenie zasad bezpieczeństwa i przetwarzania danych, rodzaju oprogramowania podlegającego ochronie oraz zapewnienie bezpieczeństwa informacji gromadzonych w systemach informatycznych.
  • Współpraca z Ministerstwem Sprawiedliwości Departamentem Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w zakresie realizacji projektów informatycznych.
  • Koordynacja projektów informatycznych w okręgu Sądu Okręgowego w Koszalinie.
  • Współpraca z sądami rejonowymi w zakresie sposobu przetwarzania danych, doboru oprogramowania i sprzętu komputerowego.
  • Publikacja informacji na portalach internetowych oraz intranetowych Sądu Okręgowego w Koszalinie.
  • Przygotowanie pod względem merytorycznym specyfikacji technicznych do przetargów dotyczących zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania.
  • Szkolenie pracowników Sądu Okręgowego w Koszalinie w zakresie przetwarzania danych, obsługi programów i sprzętu komputerowego.

Rejestr zmian dla: Oddział Informatyczny