Oddział Gospodarczy

Kierownik Oddziału

mgr Barbara Głowacka

Dane kontaktowe

Sekretariat mieści się w budynku Sądu Okręgowego w pokoju nr 41 (parter).

tel.: 94 34 28 844

Miejsce i godziny przyjmowania interesantów

W sekretariacie w godzinach urzędowania sądu.

Zakres działalności

Do zakresu działania Oddziału Gospodarczego należą:

  1. Sprawy zaopatrzenia Sądu Okręgowego w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy sądu.
  2. Administrowanie nieruchomościami Sądu Okręgowego.
  3. Sprawy dotyczące gospodarki środkami transportowymi.
  4. Sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Sądzie Okręgowym i nadzór nad tymi sprawami w jednostkach podległych.
  5. Prowadzenie powielarni.
  6. Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych.
  7. Prowadzenie sekretariatu dyrektora sądu.

W ramach oddziału funkcjonuje również Sekcja Inwestycji i Remontów.

Rejestr zmian dla: Oddział Gospodarczy