Oddział Finansowy

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Janik

Dane kontaktowe

Sekretariat mieści się w budynku Sądu Okręgowego w pokoju nr 132 (pierwsze piętro).

tel.: 94 34 28 701

fax: 94 34 28 766

Miejsce i godziny przyjmowania interesantów

W sekretariacie w godzinach urzędowania sądu.

Zakres działalności

Do zakresu działania Oddziału Finansowego należą:

  • Opracowanie projektu budżetu sądów w okręgu oraz projektu budżetu Sądu Okręgowego.
  • Wykonywanie budżetu sądów w okręgu oraz budżetu Sądu Okręgowego.
  • Kontrola przestrzegania w okręgu zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych.
  • Prowadzenie rachunkowości Sądu Okręgowego.
  • Prowadzenie sekretariatu Dyrektora Sądu.

Rejestr zmian dla: Oddział Finansowy