Mediacje

Informacje ogólne

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga - nie narzucając jednak żadnego rozwiązania - w wypracowaniu kompromisu.

https://www.mediacja.gov.pl

UWAGA: Bezpłatne dyżury mediatorów Polskiego Centrum Mediacji - w okresie stanu pandemii zostały wstrzymane.

Koordynator ds. mediacji w okręgu Sądu Okręgowego w Koszalinie

Izabela Sobolewska - Sędzia Sądu Okręgowego

Dane kontaktowe

VIII Wydział Wizytacyjny Sądu Okręgowego w Koszalinie
 ul. Waryńskiego 7
75-541 Koszalin

tel. 94 34 28 828

Artykuły

Rejestr zmian dla: Mediacje