Lista sędziów wraz z podziałem czynności

I Wydział Cywilny

Sędzia SO Marek Ciszewski

Sędzia SO Iwona Dziurko

Sędzia SO Jacek Grześkowiak - Przewodniczący Wydziału

Sędzia SO Barbara Krzemianowska

Referendarz sądowy Andrzej Półtorak

Sędzia SO Jarosław Stebelski delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości

Sędzia SO Iwona Szkudłapska-Ćwik

Sędzia SO Piotr Walenciak

Pobierz podział czynności

I Wydział Cywilny - Sekcja Spraw Rodzinnych

Sędzia SO Agnieszka Augustynowicz

Sędzia SO Adam Bubacz - Zastępca Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego

Sędzia SO Justyna Celińska - Prezes Sądu Okręgowego

Sędzia SO Magdalena Matwiej

Sędzia SO Grażyna Okulicz

Sędzia SO Małgorzata Przykucka

Pobierz podział czynności

II Wydział Karny

Sędzia SR del. Sylwia Dorau-Cichoń

Sędzia SR del. Ireneusz Łysiak

Sędzia SO Jacek Matejko

Sędzia SO Robert Mąka - Przewodniczący II Wydziału Karnego

Sędzia SO Anna Pisarczyk - Zastępca Przewodniczącego Wydziału

Sędzia SR del. Anna Sikorska-Obtułowicz

Pobierz podział czynności

III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

Sędzia SO Katarzyna Krystowczyk

Sędzia SO Waldemar Katzig - Wiceprezes, Przewodniczący Wydziału

Sędzia SO Anna Monika Rutecka-Jankowska

Pobierz podział czynności

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Sędzia SO Tomasz Krzemianowski - Wiceprezes, Przewodniczący Wydziału

Sędzia SO Henryk Lis

Sędzia SO Marcin Myszka

Sędzia SO Ewa Niemczyk

Pobierz podział czynności

V Wydział Karny Odwoławczy

Sędzia SO Marek Mazur

Sędzia SO Rafał Podwiński

Sędzia SO Grzegorz Polewiak - Zastępca Przewodniczącego Wydziału

Sędzia SO Sławomir Przykucki - Rzecznik prasowy

Sędzia SO Renata Rzepecka-Gawrysiak

Sędzia SR del. Sylwia Wróbel

Sędzia SO Przemysław Żmuda - Przewodniczący Wydziału

Pobierz podział czynności

VII Wydział Cywilny Odwoławczy

Sędzia SO Piotr Boguszewski

Sędzia SO Urszula Fijałkowska - Przewodnicząca Wydziału

Sędzia SO Dariusz Jarząbek - Zastępca Przewodniczącej Wydziału

Sędzia SO Czesław Podgórny

Sędzia SO Grzegorz Rudy

Sędzia SO Izabela Sobolewska

Sędzia SO Wiesława Stawczyk

Pobierz podział czynności

VIII Wydział Wizytacyjny

Sędzia SO Justyna Celińska - Prezes Sądu Okręgowego i Przewodnicząca Wydziału

Sędzia SO Iwona Dziurko

Sędzia SO Barbara Krzemianowska

Sędzia SO Henryk Lis

Sędzia SO Sławomir Przykucki

Sędzia SO Izabela Sobolewska

Sędzia SR del. Stanisława Strauchmann

Sędzia SO Przemysław Żmuda

Pobierz podział czynności

Lista sędziów delegowanych

Sędzia SO Jarosław Stebelski - delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości na czas nieokreślony na podstawie art. 77 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Rejestr zmian dla: Lista sędziów wraz z podziałem czynności

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2021-10-07 12:40:37
Publikacja w dniu:
2021-10-07 12:40:37
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2021-09-29 13:03:39
Publikacja w dniu:
2021-09-29 13:03:39
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2021-09-24 13:48:19
Publikacja w dniu:
2021-09-24 13:48:19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2021-09-23 10:09:16
Publikacja w dniu:
2021-09-23 10:09:16
Zmiany:
Podejrzyj