Krajowy Rejestr Karny

Dane kontaktowe

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego mieści się w budynku Sądu Okręgowego w pokoju nr 15 (parter).

tel.: 94 34 28 825

fax: 94 34 28 772

Miejsce i godziny przyjmowania interesantów

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przyjmuje interesantów wyłącznie po telefonicznym umówieniu od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do godz. 14.00

Dyżury przy postępowaniu w trybie przyspieszonym (dla Prokuratur i Policji):

  • poniedziałek - piątek: od 8:00 do 20:00
  • sobota - niedziela oraz święta: od 8:00 do 20:00 "pod telefonem"

Informacje ogólne

Każdemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy jego dane osobowe zgromadzone są w Rejestrze. Osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorach danych zgromadzonych w Rejestrze, na jej wniosek, udostępnia się informację o treści wszystkich zapisów dotyczących tej osoby.

Informacji o osobie na podstawie zgromadzonych w Rejestrze danych osobowych udziela się na zapytanie podmiotów wymienionych w ustawie lub na wniosek danej osoby.

Wniosek osoby o udzielenie informacji z Rejestru powinien zawierać: nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, obywatelstwo oraz numer PESEL i podpis wnioskodawcy.

Opłaty

Opłata za udzielenie informacji o osobie fizycznej

Opłata wynosi 30 zł w znaku opłaty sądowej - Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2012.645 j.t.).

Opłata za udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym

Opłata wynosi 30 zł w znaku opłaty sądowej - Ustawa z dnia 5 maja 2014 r. o sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U.2014.660).

Sposóby wnoszenia opłat

Od dnia 1 lipca 2014 r. opłatę za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego wnosi się w jeden z następujących sposobów:

  • w formie znaków opłaty sądowej,
  • gotówką w kasie Sądu lub Ministerstwa Sprawiedliwości,
  • na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości:

Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

NBP O/O Warszawa, PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy Warszawa

Plac Powstańców Warszawy 4, 00-950 Warszawa

W tytule przelewu należy wskazać: imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego oraz datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia.

Informacje dodatkowe

Podmiotem zbiorowym jest osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej. W Kartotece Podmiotów Zbiorowych KRK gromadzone są tylko informacje dotyczące podmiotów zbiorowych. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie jest podmiotem zbiorowym w myśl ww. ustawy.

Każdemu podmiotowi zbiorowemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy jego dane zgromadzone są w Rejestrze. Podmiotowi, którego dane znajdują się w zbiorach danych zgromadzonych w Rejestrze, na jego wniosek, udostępnia się informację o treści wszystkich zapisów dotyczących tego podmiotu.

Informacji o podmiocie zbiorowym, na podstawie danych o tym podmiocie zgromadzonych w Rejestrze, udziela się na zapytanie podmiotów wymienionych w ustawie lub na wniosek danego podmiotu.

Wniosek podmiotu zbiorowego powinien zawierać oznaczenie tego podmiotu i jego adres oraz określenie rodzaju i zakresu danych, które mają być przedmiotem informacji.

Jeżeli zapytania lub wnioski zawierają braki, wzywa się do ich usunięcia w terminie 14 dni. Nie udziela się informacji, jeżeli zapytania lub wnioski zawierają nieusunięte braki.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zapytanie lub wniosek podpisuje osoba, której ono dotyczy. W imieniu wnioskodawcy może wystąpić pełnomocnik. Należy wówczas dołączyć pełnomocnictwo zawierające opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Zapytania i wnioski sprawdzane są i odsyłane do wnioskodawcy w terminie do 7 dni.

Rejestr zmian dla: Krajowy Rejestr Karny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Piotr Salamon
Opublikował:
Piotr Salamon
Dokument z dnia:
2020-08-06 09:40:33
Publikacja w dniu:
2020-08-06
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Piotr Salamon
Opublikował:
Piotr Salamon
Dokument z dnia:
2020-07-22 10:15:08
Publikacja w dniu:
2020-07-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Robert Augustowski
Opublikował:
Robert Augustowski
Dokument z dnia:
2020-06-10 13:44:31
Publikacja w dniu:
2020-06-10
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Robert Augustowski
Opublikował:
Robert Augustowski
Dokument z dnia:
2020-06-10 13:44:21
Publikacja w dniu:
2020-06-10
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Robert Augustowski
Opublikował:
Robert Augustowski
Dokument z dnia:
2020-06-10 13:43:59
Publikacja w dniu:
2020-06-10
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Robert Augustowski
Opublikował:
Robert Augustowski
Dokument z dnia:
2020-06-10 13:43:50
Publikacja w dniu:
2020-06-10
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Pracownik Punktu Informacyjnego KRK
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2017-02-06
Publikacja w dniu:
2017-02-06
Opis zmiany:
Zaktualizowano godziny przyjmowania interesantów.