Kolegium

Skład kolegium

Przewodniczący:

Sędzia SO Justyna Celińska - Prezes Sądu Okręgowego

Członkowie

Sędzia SO Anna Rutecka-Jankowska - Prezes Sądu Rejonowego w Białogardzie

Sędzia SR Robert Kucharski - Prezes Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim

Sędzia SO Magdalena Matwiej - Prezes Sądu Rejonowego w Kołobrzegu

Sędzia SO Piotr Boguszewski - Prezes Sądu Rejonowego w Koszalinie

Sędzia SR Marcin Wiśniewski - Prezes Sądu Rejonowego w Sławnie

Sędzia SR Andrzej Pisarczyk - Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku

Sędzia SR Krzysztof Koczenasz - Prezes Sądu Rejonowego w Wałczu

Zakres działalności

Kolegium sądu okręgowego realizuje zadania określone w ustawie, a ponadto:

  1. Opiniuje projekty podziału czynności sędziów asesorów i referendarzy sądowych w sądzie okręgowym i sądach rejonowych okręgu.
  2. Wyraża opinię w sprawie powierzenia funkcji przewodniczących wydziałów w sądzie okręgowym i sądach rejonowych okręgu, powołania do pełnienia funkcji rzecznika prasowego albo powierzenia obowiązków rzecznika prasowego w sądzie okręgowym oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tych funkcji albo wykonywania tych obowiązków.
  3. Opiniuje kandydatów na stanowiska sędziów sądu okręgowego i sędziów sądów rejonowych.
  4. Rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów.
  5. Wyraża opinię o projektach planów finansowych.
  6. Wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego, sędziów sądów rejonowych oraz asesorów sądowych, działających w okręgu sądowym.
  7. Wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów i asesorów sądowych naruszających zasady etyki.
  8. Wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.

Rejestr zmian dla: Kolegium

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Salamon
Dokument z dnia:
2021-09-07 13:01:30
Publikacja w dniu:
2021-09-07 13:01:30
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2021-02-25 07:01:16
Publikacja w dniu:
2021-02-25
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2020-05-26 11:43:30
Publikacja w dniu:
2020-05-26
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2020-02-28 13:09:33
Publikacja w dniu:
2020-02-28
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2018-07-23
Publikacja w dniu:
2018-07-23
Opis zmiany:
Zaktualizowano skład kolegium.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2018-06-18
Publikacja w dniu:
2018-06-18
Opis zmiany:
Zaktualizowano informacje dotyczące składu kolegium.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2018-01-17
Publikacja w dniu:
2018-01-17
Opis zmiany:
Zaktualizowano informacje dotyczące składu kolegium.