IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Przewodniczący Wydziału

Tomasz Krzemianowski - Sędzia Sądu Okręgowego

Kierownik Sekretariatu

Wioleta Guzińska

Dane kontaktowe

Sekretariat mieści się w budynku Sądu Okręgowego w pokoju 101 (pierwsze piętro).

tel.: 94 34 28 712

Miejsce i godziny przyjmowania interesantów

W Biurze Obsługi Interesanta w godzinach urzędowania biura.

Zakres działalności

Rozpoznaje w I instancji sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w II instancji sprawy przedstawione z apelacjami i zażaleniami od orzeczeń sądów rejonowych.

Prowadzone repertoria z zakresu prawa pracy

 • Np – dla spraw wszczętych przed tym sądem w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym;
 • P – dla spraw z zakresu prawa pracy lub wszczętych przed tym sądem spraw z mocy ustaw szczególnych, w których stroną pozwaną jest pracodawca, dla spraw o uchylenie uchwały organów spółdzielni, w przypadku gdy treść uchwały dotyczy spółdzielczego stosunku pracy dla wszczętych przed tym sądem na skutek pozwu pracodawcy spraw z zakresu prawa pracy o odszkodowanie oraz inne świadczenie należne od pracownika w związku ze świadczoną przez niego pracą (łącznie ze sprawami z tytułu odpowiedzialności wspólnej), a także dla odwołań od orzeczeń w sprawach dyscyplinarnych biegłych rewidentów;
 • Pa – dla spraw z zakresu prawa pracy przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów rejonowych;
 • Pz – dla spraw z zakresu prawa pracy przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami rejonowymi;
 • Po – dla innych spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które nie podlegają rejestracji w wymienionych repertoriach, rozpoznawanych według przepisów o procesie albo przepisów o postępowaniu nieprocesowym, a w szczególności: dla spraw dotyczących pomocy sądowej, o wyznaczenie sądu, o wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu oraz o odtworzenie akt.

Prowadzone repertoria z zakresu ubezpieczeń społecznych

 • U - dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych;
 • Ua - dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych przedstawionych apelacjami od orzeczeń sądów rejonowych;
 • Uz - dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami rejonowymi;
 • Uo - dla innych spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, które nie podlegają rejestracji w wymienionych repertoriach, rozpoznawanych według przepisów o procesie, a w szczególności dla spraw dotyczących pomocy sądowej, o wyznaczenie sądu, o wyłączenie sędziego oraz o odtworzenie akt.

Prowadzone wykazy

 • Kas-z – dla rejestracji wniosków o rozstrzygnięcie sporu zakładowego przez kolegium arbitrażu społecznego, na podstawie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych;
 • WSC – do rejestracji spraw, w których wniesiona została skarga kasacyjna lub skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;
 • S – wykaz skarg na naruszenie prawa do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

Rejestr zmian dla: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kierownik IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2021-01-25 06:59:12
Publikacja w dniu:
2021-01-25
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Robert Augustowski
Opublikował:
Robert Augustowski
Dokument z dnia:
2020-03-03 12:59:37
Publikacja w dniu:
2020-03-03
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kierownik IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2020-01-22
Publikacja w dniu:
2020-01-22
Opis zmiany:
Aktualizacja informacji, zmiana Kierownika wydziału.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kierownik IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2019-11-05
Publikacja w dniu:
2019-11-05
Opis zmiany:
Aktualizacja danych teleadresowych - adresów e-mail.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kierownik IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2017-04-04
Publikacja w dniu:
2017-04-04
Opis zmiany:
Zmiana na stanowisku Przewodniczącego Wydziału oraz Zastępcy Przewodniczącego Wydziału.