IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Przewodniczący Wydziału

Alicja Walentynowicz - Sędzia Sądu Okręgowego

Zastępca Przewodniczącego Wydziału

Iwona Hansz - Sędzia Sądu Okręgowego

Zakres rozpoznawanych spraw

 1. Sprawy z zakresu prawa pracy.
 2. Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Sprawy z zakresu prawa pracy

Kierownik Sekretariatu

Halina Dębicka

Dane kontaktowe

Sekretariat mieści się w budynku Sądu Okręgowego w pokoju 123 (pierwsze piętro).

tel.: 94 34 28 705

fax: 94 34 28 705

Miejsce i godziny przyjmowania interesantów

W Biurze Obsługi Interesanta w godzinach urzędowania biura.

Zakres działalności

Rozpoznaje w I instancji sprawy z zakresu prawa pracy oraz w II instancji sprawy przedstawione z apelacjami i zażaleniami od orzeczeń sądów rejonowych.

Prowadzone repertoria

 • Np – dla spraw wszczętych przed tym sądem w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym;
 • P – dla spraw z zakresu prawa pracy lub wszczętych przed tym sądem spraw z mocy ustaw szczególnych, w których stroną pozwaną jest pracodawca, dla spraw o uchylenie uchwały organów spółdzielni, w przypadku gdy treść uchwały dotyczy spółdzielczego stosunku pracy dla wszczętych przed tym sądem na skutek pozwu pracodawcy spraw z zakresu prawa pracy o odszkodowanie oraz inne świadczenie należne od pracownika w związku ze świadczoną przez niego pracą (łącznie ze sprawami z tytułu odpowiedzialności wspólnej), a także dla odwołań od orzeczeń w sprawach dyscyplinarnych biegłych rewidentów;
 • Pa – dla spraw z zakresu prawa pracy przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów rejonowych;
 • Pz – dla spraw z zakresu prawa pracy przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami rejonowymi;
 • Po – dla innych spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które nie podlegają rejestracji w wymienionych repertoriach, rozpoznawanych według przepisów o procesie albo przepisów o postępowaniu nieprocesowym, a w szczególności: dla spraw dotyczących pomocy sądowej, o wyznaczenie sądu, o wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu oraz o odtworzenie akt.

Prowadzone wykazy

 • Kas-z – dla rejestracji wniosków o rozstrzygnięcie sporu zakładowego przez kolegium arbitrażu społecznego, na podstawie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych;
 • WSC – do rejestracji spraw, w których wniesiona została skarga kasacyjna lub skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;
 • S – wykaz skarg na naruszenie prawa do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych

Zastępca Kierownika Sekretariatu

Katarzyna Makuch

Dane kontaktowe

Sekretariat mieści się w budynku Sądu Okręgowego w pokoju 101 (pierwsze piętro).

tel.: 94 34 28 712

fax: 94 34 28 849

Miejsce i godziny przyjmowania interesantów

W Biurze Obsługi Interesanta w godzinach urzędowania biura.

Zakres działalności

Rozpoznaje w I instancji sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, w II instancji sprawy przedstawione z apelacjami i zażaleniami od orzeczeń sądów rejonowych.

Prowadzone repertoria

 • U - dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych;
 • Ua - dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych przedstawionych apelacjami od orzeczeń sądów rejonowych;
 • Uz - dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami rejonowymi;
 • Uo - dla innych spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, które nie podlegają rejestracji w wymienionych repertoriach, rozpoznawanych według przepisów o procesie, a w szczególności dla spraw dotyczących pomocy sądowej, o wyznaczenie sądu, o wyłączenie sędziego oraz o odtworzenie akt.

Rejestr zmian dla: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kierownik IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2017-04-04
Publikacja w dniu:
2017-04-04
Opis zmiany:
Zmiana na stanowisku Przewodniczącego Wydziału oraz Zastępcy Przewodniczącego Wydziału.