Informacja w sprawie koronawirusa

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie publiczne obywateli oraz w związku z koniecznością podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2 w sytuacji powzięcia wiadomości, że osoba wezwana na rozprawę/posiedzenie (np. strona postępowania, pełnomocnik, obrońca, świadek), wróciła z kraju/rejonu uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego, jako szczególnie niebezpieczny i podatny na zakażenie koronawirusem lub miała kontakt z osobą, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem, prosimy o niezwłoczne przekazanie tej informacji Kierownikowi Sekretariatu Wydziału właściwego, ze względu na zarejestrowanie sprawy - telefonicznie bądź drogą mailową (numery telefonów oraz adres mailowy dostępne są na stronie internetowej).

Przypominamy, że na stronach Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego znajdują się aktualne informacje na temat koronawirusa. Zachęcamy do ich odwiedzania:

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”), w trosce o zdrowie pracowników i interesantów, uprzejmie przypominamy, że istnieje możliwość (oprócz wizyty osobistej w sądzie) uzyskiwania informacji o stanie sprawy telefonicznie lub za pośrednictwem Portalu Informacyjnego.

  1. Zasady udzielania informacji określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1141).
  2. Portal Informacyjny umożliwia interesantom dostęp do informacji o swoich sprawach prowadzonych w sądzie. Po założenia konta na Portalu można łatwo i szybko sprawdzić, na jakim etapie jest postępowanie, jakie czynności zostały wykonane oraz jakie są zaplanowane terminy posiedzeń. Portal Informacyjny pozwala również na oglądanie elektronicznej wersji pism sądowych oraz ich drukowanie.
  3. Pisma i wszelką korespondencję do Sądu można składać wyłącznie za pośrednictwem poczty.
  4. Sąd jest czynny od poniedziałku do piątku do godziny 15:00.
  5. Wnioski o informacje z Krajowego Rejestru Karnego o osobie fizycznej oraz o podmiocie zbiorowym, do odwołania, mogą być składane jedynie drogą pocztową bądź przez system e-KRK. Opłata za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o osobie fizycznej oraz o podmiocie zbiorowym może być dokonana wyłącznie przelewem na konto wskazane na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Koszalinie w zakładce struktura organizacyjna - Krajowy Rejestr Karny.

W trosce o bezpieczeństwo podjęto działania zmierzające do ograniczania udziału publiczności w rozprawach, umiejscowienie płynów odkażających dla interesantów i personelu oraz podjęto decyzje o sprawdzaniu temperatury interesantów.

Ograniczanie kontaktów i odpowiedzialne informowanie o kręgu zagrożenia, jest bardzo ważnym i zalecanym sposobem przeciwdziałania epidemii.

Rejestr zmian dla: Informacja w sprawie koronawirusa