Międzynarodowy Dzień Mediacji w Koszalinie

Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji obchodzony będzie w dniu 18 października 2018 r. Przykładem lat ubiegłych w tygodniu od 15 do 19 października 2018 r. obchodzony będzie tzw. Tydzień Mediacji.

W Sądzie Okręgowym w Koszalinie na Tydzień Mediacji zaplanowane zostały następujące wydarzenia, na które serdecznie zapraszamy:

 1. data: 15 października 2018 r., godzina 10:00-14:00;
  miejsce: Sąd Okręgowy w Koszalinie ul. Waryńskiego 7, Koszalin, sala 206;
  organizator: Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie;
  działanie: konferencja szkoleniowa z udziałem sędziów, mediatorów i osób zainteresowanych mediacją, prowadzona przez koordynatora ds. mediacji;
  cel: poprzez wymianę doświadczeń osób związanych zawodowo z postępowaniami mediacyjnymi, tworzona jest właściwa praktyka postępowań mediacyjnych, podnoszone są kwalifikacje mediatorów i wyjaśniane wątpliwości;
 2. data: 18 października 2018 r., godzina 8:30-14:30;
  miejsce: Biuro Obsługi Interesantów w Sądzie Okręgowym w Koszalinie ul. Waryńskiego 7, Koszalin, Sąd Rejonowy w Koszalinie ul. Andersa 34, wejście A oraz sądy rejonowe w okręgu koszalińskim;
  organizator: Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie;
  działanie: nieodpłatne dyżury mediatorów w sprawach cywilnych, karnych , gospodarczych, rodzinnych i pracowniczych;
  cel: informowanie i propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów;
 3. data: 19 października 2018 r., godzina 10:00-13:30;
  miejsce: Sąd Okręgowy w Koszalinie ul. Waryńskiego 7, Koszalin, sala 206;
  organizator: Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie;
  działanie: konferencja szkoleniowa z udziałem przedstawicieli szkół, prowadzona przez stałego mediatora Sądu Okręgowego w Koszalinie, pedagoga szkolnego oraz pełnomocnika ds. uzależnień;
  cel: informowanie i propagowanie „Mediacji rówieśniczych” - rozwiązywania konfliktów szkolnych bez przemocy oraz przedstawienie dotychczasowych doświadczeń.