Międzynarodowy Dzień Mediacji

Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji 17 października 2019 r. w Sądzie Okręgowym w Koszalinie zaplanowane zostały następujące wydarzenia towarzyszące:

Szkolenie z mediacji

 • data: 4 października 2019 r., g. 9.00 - 14.00;
 • miejsce: Sąd Okręgowy w Koszalinie ul. Waryńskiego 7, Koszalin, sala 206;
 • organizator: Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie; koordynator ds. mediacji;
 • działanie: szkolenie dla sędziów, referendarzy i asystentów nt. mediacji, w tym: dlaczego warto kierować sprawy do mediacji, jak przekonać strony do mediacji, podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w tym po zmianie kodyfikacji, zatwierdzanie ugód mediacyjnych;
 • cel: propagowanie mediacji jako alternatywy dla sporu sądowego, zwiększenie liczby spraw kierowanych do mediacji, skrócenie czasu trwania postępowań i zmniejszenie obciążenia sędziów;
 • prowadzenie: dr Grzegorz Frączek – Centrum Szkoleń Prawnych Katowice, doktor nauk prawnych, mediator.

 Koszaliński Salon Mediatora 

 • data: 11 października 2019 r., g. 10.00 - 14.00;
 • miejsce: Sąd Rejonowy w Koszalinie ul. Andersa 34, Koszalin, sala konferencyjna;
 • organizator: Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie; Prezes Sądu Rejonowego w Koszalinie, koordynator ds. mediacji;
 • działanie: konferencja szkoleniowa z udziałem sędziów, mediatorów i osób zainteresowanych mediacją, prowadzona przez koordynatora ds. mediacji;
 • cel: poprzez wymianę doświadczeń osób związanych zawodowo z postępowaniami mediacyjnymi, tworzona jest właściwa praktyka postępowań mediacyjnych, podnoszone są kwalifikacje mediatorów i wyjaśniane wątpliwości; omówione zostaną m.in. zmiany kodyfikacyjne,, idea tzw. „zielonych pokoi” oraz organizacja MDM w okręgu.

Dyżury Mediacyjne

 • data: 17 października 2019 r., g. 8.30 - 14.30;
 • miejsce: Biuro Obsługi Interesantów w Sądzie Okręgowym w Koszalinie ul. Waryńskiego 7, BOI w Sądzie Rejonowym w Koszalinie ul. Andersa 34, wejście A oraz Sąd Rejonowy w Białogardzie, Sąd Rejonowy w Kołobrzegu, Sąd Rejonowy w Szczecinku, Sąd Rejonowy w Wałczu, Sąd Rejonowy w Sławnie, Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim;
 • organizator: Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie; Prezesi Sądów Rejonowych, koordynator ds. mediacji;
 • działanie: nieodpłatne dyżury mediatorów w sprawach cywilnych, karnych, gospodarczych, rodzinnych i pracowniczych;
 • cel: informowanie i propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Spotkanie z młodzieżą z koszalińskich szkół średnich

 • data: 9 października 2019 r., g. 9.00 - 12.00;
 • miejsce: Sąd Rejonowy w Koszalinie ul. Andersa 34, sala nr 3;
 • organizator: Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie; Prezes Sądu Rejonowego w Koszalinie, koordynator ds. mediacji;
 • działanie: omówienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, symulacja mediacji;
 • cel: informowanie i propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów wśród młodzieży.

Spotkanie ze studentami

 • data: październik/listopad 2019 r.;
 • miejsce: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna o/Koszalin;
 • organizator: Rektor GWSH, koordynator ds. mediacji;
 • działanie: omówienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, symulacja mediacji;
 • cel: informowanie i propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów wśród studentów.

Rejestr zmian dla: Międzynarodowy Dzień Mediacji