Postanowienie sygn. I 2C 140/21

2021-09-09

Postanowienie Sądu Okręgowego w Koszalinie sygn. I 2C 140/21 z dnia 8 września 2021 r. o ustanowieniu kuratora dla osoby, której aktualne miejsce pobytu nie jest znane.

Rejestr zmian dla: Postanowienie sygn. I 2C 140/21