Postanowienie sygn. I 2C 1274/17

Postanowienie Sądu Okręgowego w Koszalinie sygn. I 2C 1274/17 z dnia 29 listopada 2019 r. o ustanowieniu kuratora dla pozwanego Mohameda Khalida, którego aktualne miejsce pobytu nie jest znane.

Rejestr zmian dla: Postanowienie sygn. I 2C 1274/17