UCHWAŁA nr 4/2018 Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 17 grudnia 2018 r.

„Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Koszalinie popiera postulaty płacowe pracowników sądów powszechnych.

Sprawne działanie sądów nie byłoby możliwe bez pracowników sekretariatów, asystentów, pracowników administracyjnych i obsługi. Ich codzienna praca i zaangażowanie wpływa na szybkość i sprawność postępowań. Kształtuje również obraz wymiaru sprawiedliwości w społeczeństwie. W naszym wspólnym interesie jest, by pracownicy sądów powszechnych, po latach stagnacji ich płac, doczekali się realnych działań zmierzających do zapewnienia godnych wynagrodzeń. Uważamy za celowe wypracowanie takiego modelu wynagradzania pracowników sądów, który zapewni im stały wzrost płac.

Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Koszalinie zobowiązuje Prezesa Sądu do zamieszczenia niniejszej uchwały na stronie internetowej sądu i przekazania jej do wiadomości Ministrowi Sprawiedliwości”.

Rejestr zmian dla: UCHWAŁA nr 4/2018 Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 17 grudnia 2018 r.