Ustanowienie dnia 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Okręgowym w Koszalinie

Zarządzenie nr OA-0210-87/18

Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 31 października 2018 roku w sprawie ustanowienia dnia 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Okręgowym w Koszalinie

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 23 ze zm.) oraz § 40 ust 1. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 ze zm.)

zarządzamy co następuje:

§ 1

Ustanawiamy dzień 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Okręgowego w Koszalinie, z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 29 grudnia 2018 r.

§ 2

W dniu 29 grudnia 2018 r. ustalamy czas urzędowania Sądu Okręgowego w Koszalinie w godzinach od 7.00 do 15.00, które są także godzinami przyjęć interesantów.

§ 3

W dniu 31 grudnia 2018 r. ustalamy dyżur poniedziałkowy w Sądzie Okręgowym w Koszalinie do godziny 15.00.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Sądu Okręgowego w Koszalinie.

Dyrektor Sądu Okręgowego w Koszalinie - Teresa Czaplińska
Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie - Marek Ciszewski

Rejestr zmian dla: Ustanowienie dnia 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Okręgowym w Koszalinie