Postępowanie nr ZP-2151-5/2020

 • Data publikacji:
  2020-11-02
 • Nazwa:

  Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach należących do Sądu Okręgowego w Koszalinie, Sądu Rejonowego w Sławnie i Sądu Rejonowego w Wałczu.

  Uwaga:

  Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu zapewniającego obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości dostępnym pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl.

  Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto w systemie. Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy dostępna jest na stronie https://ezamowienia.ms.gov.pl w zakładce e-learning.

  Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia:

  https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=10504223

  Numer ogłoszenia w Dz.U.:

  2020/S 213-522105

  Tryb:

  przetarg nieograniczony

 • Oznaczenie postępowania:
  ZP-2151-5/2020
 • Wartość:
  powyżej 30.000 euro
 • Termin składania ofert:
  2020-12-04 11:00

Rejestr zmian dla: Postępowanie nr ZP-2151-5/2020