Rok 2019

Poniżej przedstawiamy okresowe sprawozdania statystyczne dla Sądu Okręgowego w Koszalinie oraz sądów rejonowych okręgu koszalińskiego za rok 2019, sporządzane w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

Pliki do pobrania

Sprawozdania roczne Sądu Okręgowego w Koszalinie

Sprawozdania półroczne Sądu Okręgowego w Koszalinie

Informacje statystyczne dla Sądu Okręgowego w Koszalinie

Informacje statystyczne dla sądów rejonowych okręgu koszalińskiego

Rejestr zmian dla: Rok 2019