Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

Kierownik Zespołu

Piotr Talko-Hryncewicz

Dane kontaktowe

Sekretariat mieści się w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie przy ul. Andersa 34, w pokoju nr 288.

Mapa dojazdu

tel.: 94 34 28 324

fax 94 34 28 324

Miejsce i godziny przyjmowania interesantów:

W sekretariacie w godzinach urzędowania sądu od 7:00 do 15:00.

Zakres działalności

Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów (OZSS) przeprowadza badania psychologiczne, pedagogiczne oraz lekarskie i na ich podstawie wydaje opinie. Badania przeprowadza się wyłącznie na zlecenie sądu lub prokuratora.

OZSS wydaje opinie w sprawach:

  • nieletnich,
  • rodzinnych i opiekuńczych.

Opinie wydawane są przez zespół badający, tj. pedagoga, psychologa i w razie potrzeby lekarza psychiatrę.

Rejestr zmian dla: Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów