III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

Przewodniczący Wydziału

Waldemar Katzig - Sędzia Sądu Okręgowego

Kierownik Sekretariatu

Anna Lis

Dane kontaktowe

Sekretariat mieści się w budynku Sądu Okręgowego w pokoju nr 137 (pierwsze piętro).

tel.: 94 34 28 782
tel.: 94 34 28 818

fax: 94 34 28 817
fax: 94 34 28 758

Miejsce i godziny przyjmowania interesantów

W Biurze Obsługi Interesanta w godzinach urzędowania biura.

Zakres działalności

Do spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego.

Prowadzone wykazy

  • Kow - wpisuje się sprawy dotyczące udzielenia warunkowego zwolnienia, udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, odwołania przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, odwołania warunkowego zwolnienia, obciążenia skazanego kosztami leczenia na podstawie art. 119 kkw, zmiany określonego w wyroku rodzaju i typu zakładu karnego, udzielenia zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego oraz innych orzeczeń dotyczących przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności lub warunkowego zwolnienia;
  • Pen - wpisuje się wszystkie sprawy rozstrzygane przez sędziego penitencjarnego, w związku z wykonywaniem przez niego nadzoru nad tymczasowym aresztowaniem lub karą pozbawienia wolności, jeżeli nie podlegają one wpisaniu do odrębnego urządzenia ewidencyjnego;
  • Wz - wpisuje się sprawy, w których orzeczono prawomocnie warunkowe, przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności;
  • D - ewidencja osób, wobec których orzeczono dozór.

Rejestr zmian dla: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Piotr Salamon
Opublikował:
Piotr Salamon
Dokument z dnia:
2020-12-30 08:28:45
Publikacja w dniu:
2020-12-30
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kierownik III Wydziału Penitencjarnego
Opublikował:
Robert Augustowski
Dokument z dnia:
2020-05-14 14:01:11
Publikacja w dniu:
2020-05-14
Zmiany:
Podejrzyj