II Wydział Karny

Przewodniczący Wydziału

Robert Mąka - Sędzia Sądu Okręgowego

Kierownik Sekretariatu

Anna Jermakowicz

Dane kontaktowe

Sekretariat mieści się w budynku Sądu Okręgowego w pokoju nr 312 (trzecie piętro).

tel.: 94 34 28 736

fax: 94 34 28 893

Miejsce i godziny przyjmowania interesantów

W Biurze Obsługi Interesanta w godzinach urzędowania biura.

Zakres działalności

Rozpoznaje w I instancji sprawy z zakresu prawa karnego.

W ramach wydziału funkcjonuje również Sekcja Windykacji Należności Sądowych.

Prowadzone repertoria

  • K - sprawy z aktu oskarżenia, sprawy w trybie art. 55 § 1 k.p.k., o wydanie wyroku łącznego, sprawy lustracyjne;
  • Ko - sprawy prawomocnie zakończone, o ułaskawienie, o zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności, o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, o zatarcie skazania, zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności, rozłożenie kary grzywny na raty, sprawy o unieważnienie wyroku, o odszkodowania za niesłuszne skazanie, ukaranie, aresztowanie lub zatrzymanie;
  • Kp - sprawy z postępowania przygotowawczego: wnioski skierowane z prokuratury o przedłużenie aresztu, o wyznaczenie obrońcy z urzędu, o zwolnienie z tajemnicy bankowej, o skierowanie podejrzanego na badanie psychiatryczne połączone z obserwacją, zażalenia na umorzenie śledztwa;
  • Kop - sprawy związane z wydaniem lub wykonaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Rejestr zmian dla: II Wydział Karny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kierownik II Wydziału Karnego
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2021-04-14 08:50:36
Publikacja w dniu:
2021-04-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kierownik II Wydziału Karnego
Opublikował:
Robert Augustowski
Dokument z dnia:
2020-05-14 13:59:38
Publikacja w dniu:
2020-05-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kierownik II Wydziału Karnego
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2017-02-27
Publikacja w dniu:
2017-02-27
Opis zmiany:
Zaktualizowano informacje dotyczące prowadzonych repertoriów.