Punkt Informacyjny

Miejsce i godziny przyjmowania interesantów

Biuro Obsługi Interesanta mieści się w budynku Sądu Okręgowego w Koszalinie, przy ulicy Waryńskiego 7 (niski parter).

Godziny urzędowania

Stanowiska

Stanowisko nr 2

Małgorzata Kornacka - Kierownik Biura Obsługi Interesanta

tel.: 94 34 28 875

Stanowisko nr 3

Anna Leszczyńska

tel.: 94 34 28 871

Stanowisko nr 4

Czesława Mędlewska

tel.: 94 34 28 873

Konta bankowe

Numery kont bankowych

Utworzenie biura

Biuro Obsługi Interesantów zostało utworzone w Sądzie Okręgowym w Koszalinie z dniem 15 stycznia 2007 r. na mocy Zarządzenia Nr 5/07 Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 9 stycznia 2007 r.

Zakres zadań

Biuro Obsługi Interesantów prowadzi obsługę interesantów wszystkich wydziałów Sądu Okręgowego mieszczących się w budynku przy ul. Waryńskiego 7.

Biuro Obsługi Interesantów jest miejscem pierwszego kontaktu interesanta z sądem, w którym można uzyskać najważniejsze informacje dotyczące przebiegu postępowania sądowego.

Do zadań biura należy w szczególności:

 1. Udzielanie informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych, a także co do:
  • sposobu wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu,
  • uprawnień i obowiązków - jako strony, uczestnika postępowania, oskarżonego, pokrzywdzonego bądź świadka,
  • kosztów sądowych i sposobu ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych,
  • przesłanek ustanowienia pełnomocnika z urzędu,
  • terminów rozpraw,
  • przebiegu rozprawy,
  • rodzajów środków odwoławczych i terminów do ich wniesienia.
 2. Wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału.
 3. Wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu.
 4. Kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe.
 5. Udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.
 6. Udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka.
 7. Udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism.
 8. Informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw.
 9. Udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.

 

Widok Biura Obsługi Interesanta

Rejestr zmian dla: Punkt Informacyjny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Piotr Salamon
Opublikował:
Piotr Salamon
Dokument z dnia:
2020-08-27 07:36:06
Publikacja w dniu:
2020-08-27
Zmiany:
Podejrzyj